top bar meny

Start

  • Välkommen till Dorotea Mekaniska AB

Välkommen till Dorotea Mekaniska AB!

Vi utvecklar, tillverkar och säljer redskap och Truxor amfibiska maskiner för arbeten i sjö, våtmark och känsliga områden i gränslandet mellan land och vatten. Vi erbjuder unika lösningar för effektivt arbete med vassklippning, uppsamling, oljesanering, muddring, grävning m.m


Truxor amfibisk maskin   Broschyrer   Dorotea Mekaniska AB   Doroklippare

Vassklippning   Muddring   Oljesanering   Våtmarksarbeten