top bar meny

Doroklippare

Doroklippare – Båtmonterade vassklippare

Vilket klippaggregat ska jag välja till min sjö?
Våra Doroklippare finns i varierande storlekar och kapacitet. Frontmonterade eller sidomonterade, med arbetsbredd upp till fyra meter. Klippdjupen påverkas av hur hög båtens reling är, så arbetsdjupen ska ses som vägledande uppgifter.
 
Doroklippen Wasse är vår mest sålda Doroklippare. Den har en bensindriven motor och en klippbredd på 1 meter.

Doroklippen Klippo har också en bensindriven motor, men en klippbredd på 1,5 meter.

Doroklippen Hymo är en hydrauliskt driven vassklippare som har en klippbredd på 1,5 meter och ett ökat klippdjup till 1,5 meter.

Doroklippen 3070 är vår största båtmonterade vassklippare. Klipparen kan utrustas med knivar för olika arbetsbredd från 2,2 till 4 meter. Doroklippen 3070 är frontmonterad och har hydraulisk drift.

Dorokniven Handy är ett handverktyg för rensning av vass nära bryggor och på mindre ytor.
 
 
 

Några tips på hur du effektivt arbetar med våra Doroklippare:

När klippning utförs bör man planera körningen så att vinden blir ett hjälpmedel i arbetet. Välj gärna dagar då pålandsvind råder. En öppning kan klippas från land och ut. När du klipper utifrån kan du med räfsans hjälp styra vassen fram till öppningen och den driver sedan själv in till land. Ta alltid hand om de klippta växterna. Växter som lämnas kvar i vattnet kan rota sig på nytt. Sjöns djur och växtliv påverkas i längden om vassen lämnas i vattnet. För att utrota eller minimera vattenväxter bör det klippas regelbundet. Om tillväxten hålls under vattenytan brukar man erhålla bäst resultat, och växten dör ut. Resultatet varierar beroende på växttyp. Doroklippare klipper alla typer av vattenväxter.

OBS! Angivet klippdjup varierar något beroende på båtens relingshöjd.