top bar meny

Doroskimmer DS 800

Sala rollpumpDoroskimmer 800 Doro Spreader Dorotank

  • Doro skimmer 800

Doroskimmer 800 oljeskimmer

Doroskimmer DS 800 är en kombiskimmer som arbetar mobilt och på grunt vatten från ca 2 cm vattendjup. När oljespill invallats med oljelänsar kan länsen hakas i Doroskimmerns fäste. Det gör att maskinen inte behöver köras i oljespillet. Gavlarna på Doroskimmern kan demonteras, detta ökar kapaciteten om oljan är tjockare.

Doroskimmer DS 800
Kombineras med Sala Rollpump.
Kapacitet: 20 m3/h (tjock olja)
Vikt: 52 kg
Art. nr. 79-5000

Doro skimmer DS 800

Doroskimmern har en hållare där sugröret (Sala Rollpump) placeras.

Doro skimmer DS 800

Doroskimmer kan användas med eller utan Sala Rollpump. Doroskimmern rymmer ca 20 liter.