top bar meny

Truxor

 • Truxor amphibious machine

Truxor amfibisk maskin

Truxor är en multifunktionell amfibisk maskin med ett omfattande verktygsprogram.  Med en Truxor tar du dig fram i områden som bär varken människor eller vanliga maskiner.  Truxor är idealisk för arbeten i sjöar, kanaler, våtmarker och i områden i gränslandet mellan land och vatten. Maskinens låga marktryck och flytförmåga ger unika möjligheter i känslig vattenmiljö.

Med en Truxor arbetar du flexibelt med olika typer av uppdrag i och nära vatten i naturskyddade områden, t ex våtmarker, privata tomter, golfbanor och andra känsliga marker där vanliga entreprenadmaskiner orsakar markskador. Du kan effektivt utföra flera arbetsmoment med samma maskin: vassklippning, uppsamling, muddring, grävning, oljesanering m.m.

Truxors precision och smidighet vid körning ger föraren full kontroll i såväl trånga kanaler som vid bryggor. Maskinen vänder enkelt runt sin egen axel och stannar på mindre än en halvmeter vid full fart framåt.

Byte av verktyg går snabbt och en person klarar enkelt handhavandet.

Den effektreglerade hydraulpumpen innebär att hydrauluttagens totala effektuttag är balanserat till dieselmotorns levererade effekt. Detta gör det möjligt att arbeta med effektkrävande verktyg. Truxor är även utrustad med en sugande kylfläkt som ger bättre kylkapacitet och en mer tystgående maskin.

Truxor ergonomisk förarplats

Den ergonomiska förarplatsen har joysticks för drift och styrning av maskin och verktyg.

Luftintag kylare Truxor

Luftintaget till kylaren har filter som förhindrar att insekter och skräp blockerar kylarens celler.

Hydrauluttag Truxor

Hydrauluttag för drift av verktyg. Regleras med joystick on/off, samt max/min varvtal på verktygen

 

 

 

 

 

Motorhuv Truxor

Öppningsbar motorhuv med verktygslåda integrerad i motorrummet.

Instrumentpanel Truxor

Instrumentpanelen visar hydraultryck, bränslenivå, motortemperatur, hydrauloljetemperatur, timräknare, samt motorvarvtal

Dieseltank Truxor

Lättåtkomlig dieseltank, kylare och hydrauloljetank för kontroll och påfyllning av vätskor.

 

 

 

 

 

 

 

DM-fäste lyftarm Truxor

DM-fästet gör verktygsbytet enkelt.

Verktygssats Truxor

Verktyg för daglig service ingår.

Truxors låga vikt ger ett lågt marktryck - Truxor kan köras på gräsmatta utan att skada gräset.

Den låga vikten ger ett lågt marktryck. Truxor kan köras på gräsmatta utan att skada gräset.

Truxors flyttbara förarplats regleras hydrauliskt och fungerar som motvikt vid tunga lyft i vatten viktfordelning2

Den flyttbara förarplatsen regleras hydrauliskt och fungerar som motvikt vid tunga lyft i vatten.

 • Propellerdrift
 • Trailer
 • Kedjeutväxling
 • Transportflak

 • Ergonomisk förarmiljö
 • Lastkännande hydraulsystem (LS)
 • Filtersystem för luftintaget till kylaren
 • Stort utbud av verktyg
 • Standardutrustad med arbetsbelysning
 • Fler hydrauliska uttag för drift av verktyg
 • Eluppvärmd förarstol
 • Reglerbara flöden på hydrauluttagen