top bar meny

Uppsamling

Vassräfsa standardRäfsa högtippLyfträfsaFjädrande räfsa
Standardräfsa för uppsamling av vass    Högtippande räfsa för uppsamling av vass

Räfsa fjädrande pinnar för uppsamling av vass    Lyfträfsa för uppsamling av vass

Uppsamling – lika viktigt som att klippa

Klippta vattenväxter som lämnas kvar i vattnet fungerar som gödningsämne. Därför rekommenderar vi att man alltid samlar ihop de klippta växterna och fraktar bort dem. Genom att skörda vattenväxter och plocka upp dem hjälper man också till att motverka en del av övergödningen i sjön.