Uppsamling – lika viktigt som att klippa 
Klippta vattenväxter som lämnas kvar i vattnet fungerar som gödningsämne. Därför rekommenderar vi att man alltid samlar ihop de klippta växterna och fraktar bort dem. Genom att skörda vattenväxter och plocka upp dem hjälper man också till att motverka en del av övergödningen i sjön.